Home » Agenda Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd op 11 november 2019 om 13:31

Beste leden van FC Bergen,


Vrijdag 22 november a.s. zal de jaarvergadering plaats vinden van onze vereniging in het clubhuis.

Aanvang 20:00 uur en vanaf 19:30 uur zullen de financiële bescheiden ter inzage liggen in het clubhuis.

 

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter incl. korte terugblik op het afgelopen seizoen.
 2. Vaststellen notulen afgelopen jaarvergadering d.d. 31-10-2018.
 3. Financiele verantwoording seizoen 2018/2019 door de penningmeester.
 4. Rekening en verantwoording seizoen 2018/2019.
 5. Presentatie begroting seizoen 2019/2020.
 6. Contributie seizoen 2019/2020.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 9. Huldiging jubilarissen.
 10. Verkiezing bestuursleden:
  • Penningmeester: Patrick Nuijes
  • Facilitair bestuurder: Peter van Ginneken
  • Bestuurder jeugdzaken: Michael Timmermans

   Tevens is er nog een openstaande vacature voor een bestuurder.Conform artikel 12 van het huishoudelijk reglement kunnen tot 20 november 24:00 uur a.s. kandidaten of tegen kandidaten worden gesteld door tenminste drie leden d.m.v. schriftelijke kennisgeving voorzien van handtekeningen ingediend worden bij de secretaris.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van de vergadering

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.