Home » Informatie » Teaminfo

Teaminfo

Binnen onze vereniging zijn er een hoop aspecten die aandacht verdienen. Deze zaken worden veelal door vrijwilligers georganiseerd. Je mag er vanuit gaan dat zij altijd in dienst van de club handelen en faciliterend handelen voor de leden. Om toch wat belangrijke informatie te delen met alle leden die trainer, (bege-)leider, aanvoerder of vrijwilliger zijn, hebben we deze rubriek in het leven geroepen.


Aanspreekpunten

Onze vereniging kent een aantal commissies en vrijwilligers welke een cruciale rol spelen. Hieronder een overzicht van deze personen en hun verantwoordelijkheden.

Wedstrijdzaken Jeugd

Jan Venne

E: wedstrijdzaken@fcbergen.nl

T: 06 - 12 44 44 08

Wedstrijdzaken Senioren

Ellen Suijkerbuijk

E: wedstrijdzaken@fcbergen.nl

T: 06 - 45 32 27 06

Jeugdzaken Algemeen

Michael Timmermans

E: jeugd@fcbergen.nl

T: 06 - 55 33 09 19

Ledenadministratie

Jaap & Marja Bom

E: info@fcbergen.nl

T: 06 - 21 81 46 62

Activiteitencommissie

 

E: activiteit@fcbergen.nl

T:

Technische dienst / Onderhoud

Peter van Ginneken

E: facilitair@fcbergen.nl

T: 06 - 53 30 25 65


Planning

De organisatie van wedstrijddata, -locaties & -tijden is een bondsverantwoordelijkheid. Binnen de KNVB zijn er strakke schema's om zo goed mogelijk te voldoen aan alle wensen van de verenigingen. In het schema hierboven zie je wie verantwoordelijk is voor jouw wedstrijdplanning en de communicatie hier omheen. Mocht je hier dus vragen over hebben dan zijn Ellen Suijkerbuijk, voor de senioren, en Jan Venne, voor de jeugd, de aanspreekpunten voor wedstrijddagen.

Als het gaat om planning van trainingsmomenten dan dienen we rekening te houden met de gezamenlijke planning met Nieuw-Borgvliet. Ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt het trainingsschema voor jet volgend seizoen vastgesteld. Eventuele wijzigingen hierin zijn alleen in overleg met Patrick Nuijes (Jeugd) en Ellen Suijkerbuijk (Senioren) mogelijk.


Trainingen

Ieder team binnen de vereniging heeft de mogelijkheid om minimaal 1x per week te trainen. Heel soms komt het voor dat een senioren reserve team niet traint, dit is dan een keuze van het team. Om ruimte te krijgen op de planning en een veld toegewezen te krijgen om meer dan 1x per week te trainen, dien je een verzoek in te dienen bij de jeugdcommissie of de senioren coördinator.

Over het algemeen zijn de volgende voorwaarden van kracht voor het plannen van trainingsmomenten:

  • Alle teams t/m JO9 trainen 1x per week. 
  • Teams vanaf JO10 kunnen, in overleg, aanspraak maken op 2x per week trainen.
  • Senioren reserveteams trainen 1x per week.
  • Senioren 1e en 2e teams trainen 2x per week tenzij hier in overleg van afgeweken is.

Er wordt ook keeperstraining gegeven, maar omdat dit persoonlijke begeleiding betreft wordt dit in nauw overleg met trainer en speler ingepland.

Wedstrijden

De kern van voetbal en het plezier wat er bij komt kijken, komt natuurlijk iedere week tot uiting in de wedstrijden. Week in week uit train je, overwin je tegenslag & vieren we successen. We gaan er ook vanuit dat de wedstrijdbeleving volgens algemene waarden en normen wordt nageleefd. Dat betekent strijdlust maar zeker ook met gevoel voor sportiviteit en wederzijds plezier. De leiders & trainers zijn hier op wedstrijddagen verantwoordelijk voor.

De vereniging is verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters. Incidenteel lukt dit niet en dan wordt er verwacht dat een leider of trainer deze rol onpartijdig oppakt. De rol van grensrechter wordt nooit vervuld via toewijzing door de club.

Op wedstrijddagen is er een wedstrijdcoördinator aanwezig welke het aanspreekpunt is voor de leider, trainer of scheidsrechter. In de meeste gevallen is er ook iemand aanwezig die facilitair ondersteunend is tijdens de wedstrijden. Denk hierbij aan drinken in de rust, klaarzetten van materiaal, etc. Deze persoon is er nadrukkelijk NIET om rommel van teams op te ruimen. We verwachten dat de begeleiding van de elftallen de verantwoordelijkheid neemt om zorgt te dragen voor gebruikte materialen & ruimtes zoals men dat in de privé sferen ook zou doen. Dat betekent vuile was gesorteerd, ballen netjes opgeruimd, kleedkamer geveegd en grof vuil opgeruimd, cornervlaggen opgeruimd na laatste wedstrijd, etc.

Kortom: we moeten het met zijn allen doen!

Materiaal

Tijdens trainingen en wedstrijden kan we gebruik worden gemaakt van verschillende materialen om alles in goede banen te leiden. We gaan er vanuit dat deze materialen netjes terugkomen op de plek. Mocht dit niet lukken, dan is de facilitaire ondersteuning het eerste aanspreekpunt. Bij ontbreken hiervan is het de wedstrijdcoördinator van dienst. Laten we ook even stil staan bij deze materialen: iedereen gebruikt ze en heeft ze dus nodig, de club werkt een heel seizoen rond om ze te onderhouden, er is een onwaarschijnlijke investering van tijd en geld nodig om dit te regelen, sponsoren binden hun naam en goede wil aan deze materialen. Mocht er dus iets vermist raken, stuk gaan of gewoon toe zijn aan vervanging, dan dient dit netjes gemeld te worden. We begrijpen dat het bij de verantwoordelijkheid als club hoort om hier in te voorzien en dat doen we graag, maar er netjes mee omgaan is natuurlijk wel de tegenprestatie die we verwachten.

Trainingsmateriaal

Iedere trainer heeft toegang tot het materiaalhok. Hier heeft ieder team zijn eigen ballen en kleding. Echter zijn er ook materialen die collectief gebruikt mogen worden zoals:

  • Pionnen of dopjes
  • Mini goals
  • Slalom palen

Het is uitermate belangrijk dat deze materialen na gebruik netjes opgeborgen worden zodat het volgende team ze weer netjes kan gebruiken.

Wedstrijdmateriaal

Iedere wedstrijd zijn er standaardzaken nodig om überhaupt goed van start te gaan. Ieder team heeft wedstrijdshirts. De speler dient zelf voor een witte broek en witte sokken te zorgen tenzij hier voor een specifiek team in voorzien is bijv. voor een selectieteam. Geschonken kleding door sponsoren zoals trainingspakken mogen alleen gedragen worden op wedstrijddagen tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Kleding zoals coachjassen mogen tijdens trainingen en wedstrijden gedragen worden. Indien er teamkleding is zoals trainings-/presentatiepakken, dan dienen deze ook iedere wedstrijddag gedragen te worden. De kleding dient schoon & representatief te zijn. Ook hier geldt weer dat we zo goed mogelijk met deze kleding om willen gaan.

Specifieke wedstrijdmaterialen zoals cornervlaggen, waterzakken & wedstrijdballen zijn in beheer van de club. Deze worden iedere wedstrijd weer uitgedeeld en ingenomen door degene die die dag hiervoor aanwezig is. Na de laatste wedstrijd dienen de kleine goals van het veld te zijn en de gebruikte materialen weer in het opberghok. De teambegeleiding is hier verantwoordelijk voor.